Wednesday, December 10, 2014

อยากมาทำงานที่นอร์เวย์ ต้องเริ่มจาก..


          If you wish to come to Norway to work, you need a residence permit. You must normally have found a job first. What residence permit you should apply for depends on your competence and the type of work you will be doing in Norway. READ MORE about http://www.udi.no/en/want-to-apply/work-immigration/ถ้าจะมาทำงานที่นอร์เวย์ คุณจะต้องมี Residence Permit 
วีซ่าที่จะเข้ามาเรียนภาษาก่อน แล้วค่อยหางานทำนั้น ไม่มีแล้ว!!!!

          ดังนั้น ถ้าอยากจะมาทำงานที่นอร์เวย์ ก็ต้องมาด้วยวีซ่าทำงาน(ต่อปีต่อปี)หรือ วีซ่านักเรียน(2ปี) วีซ่าจะขอได้นั้น ต้องได้รับการตอบรับจากสถานทำงาน และ สถานศึกษาก่อน         

          วีซ่าท่องเทียว 90 วัน แล้วมาเสี่ยงหางานทำเอาข้างหน้า ถ้าโชคดีได้งานประจำ ก็จะได้ทำงานอยู่นอร์เวย์ไปยาวๆ และเปลี่ยนวีซ่า ถ้าหางานได้แค่พาร์ทไทม์ล่ะ.....ไม่สามารถอยู่ต่อได้ ต้องกลับประเทศภายในระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด

------------------------------------------------------------------------


บทความแนะนำ คลิกที่ลิ๊งด้านล่างได้เลยจ้า

การเรียนภาษา

การหางาน และ นาฟ

วีซ่า

ความรู้ทั่วไป

No comments:

Post a Comment