Wednesday, September 27, 2017

กว่าจะมาเป็นพยาบาลในนอร์เวย์

ข้ออนุญาตข้อมูล 
แอดมินกลุ่มพยาบาลไทยในนอร์เวย์ ค่ะ

          กว่าจะมาเป็นพยาบาลในนอร์เวย์ ชื่อนี้น่าจะเหมาะกับบทความนี้ที่แอดมินกลุ่มพยาบาลรวบรวมและเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายๆ หลายคนที่จบพยาบาลหรือสายสุขภาพจากไทยมาและสนใจจะทำงานด้านนี้ต่อที่นอร์เวย์ ไม่ได้ง่ายและไม่ได้ยากจนจะเป็นไปไม่ได้ เพราะพี่ๆพยาบาลหลายคนได้พิสูจน์มาแล้วค่ะ 
         ประเทศนอร์เวย์มีอาชีพด้านการดูแลสุขภาพทั้งหมด 29 อาชีพที่ต้องได้รับการรับรองและต้องได้รับอนุญาตจากHelsedirektorat  เราหรือเรียกกันสั้นๆว่า SAK . แอดมินจะขอกล่าวถึง ในสายงานวิชาชีพพยาบาลเท่านั้นนะคะ 
          บุคคลใด ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ Autorisation หรือ Autorisasjon ในภาษานอร์เวย์
ไม่สามารถใช้ หรือ แอบอ้างว่า ตัวเองเป็นพยาบาลได้ ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่บุคคลนั้น แอบอ้าง ถือว่า ผิดกฏหมายในมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศนอร์เวย์ Kapittel 9. Vilkår for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning การฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการใช้ชื่อ ยกตัวอย่าง เช่น นางสาว AAไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล แต่แอบอ้างว่า ตัวเองคือ พยาบาล ถ้ามีคนแจ้งความกับตำรวจ มีความผิด และมีโทษตามกฎหมายค่ะ
บุคคลที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ จะมีเลขรหัสที่ได้จาก SAK เพื่อให้นายจ้างตรวจสอบได้ค่ะ
          ตั้งแต่วันที่ 1 Jan 2017 เป็นต้นไป ทาง SAK ได้ออกกฎระเบียบใหม่ สำหรับการขออนุมัติใบประกอบวิชาชีพ Autorisajonสำหรับผู้ที่จบการศึกษานอกเขต EU / EEA และประเทศสวิสเซอร์แลนด์
การดำเนินการของSAK เมื่อได้รับเอกสารจากผู้ขอยื่น มีคร่าวๆดังนี้ค่ะ 

          SAK จะมีการประเมินว่าการศึกษาของเราเทียบเท่ากับการศึกษาของนอร์เวย์หรือไม่
ในกรณีที่ผู้ขอยื่น ได้รับการประเมินจากSAKแล้วว่า คุณขาดไปหลายอย่าง คุณ ก็ จะไม่ได้ไปต่อ ในขั้นตอนต่อไป ทางSAK จะส่งรายละเอียดว่าคุณขาดการหน่วยกิตของวิชาอะไร นั่นคือ คุณอาจจะต้องไปเรียนใหม่ โดยยื่นใบสมัครเข้าเรียนกับนักเรียนพยาบาลนอร์เวย์ทั่วไป แล้วติดต่อมหาลัยขอยกเว้นบางรายวิชาที่คุณ เรียนไปแล้ว และได้รับการประเมินจากSAK ว่า ไม่ต้องเรียนเพิ่ม แต่ ไม่ใช่ว่า เราจะเห็นดีเห็นงามกับSAK ไปทุกเรื่องนะคะ ยกตัวอย่าง น้องเปตอง ที่ได้รับอนุญาต Autorisert sykepleier หมาดๆ น้องเปตองได้รับจดหมายจากSAK เกี่ยวกับการประเมินการศึกษา SAK ระบุว่า น้องเปตองต้องไปเรียนเพิ่มอีกหนึ่งเทอม ซึ่งสถานที่ไปเรียนคือ ในOslo คนละเขต ไกลมาก
น้องไม่ยอมแพ้นะคะ ส่งcomplain แจกแจงรายละเอียดกับSAK เกียวกับวิชาที่SAK อ้างว่า น้องขาด หรือ ไม่มี หรือมีไม่เทียบเท่ากับประเทศนอร์เวย์ ผลสรุปก็คือ น้องไม่ต้องไปเรียนใหม่ค่ะสาขาวิชาที่ทางSAK ไม่นับหน่วยกิตให้ เช่น 
          การเรียนพยาบาลของประเทศไทย จะรวมวิชาสูติศาสตร์ เข้าไปในหลักสูตร เมื่อจบการศึกษามาแล้ว เราสามารถทำงานเป็น พยาบาลห้องคลอดได้เลย
แต่ที่นอร์เวย์ คุณไม่สามารถทำได้ จนกว่า คุณจะได้รับการอนุมัติออกใบอนุญาต เป็น Midwife ซึ่ง การที่จะได้เป็นMidwife ที่นี่ คือ คุณต้องไปเรียนต่ออีกสองปีหลังจบการศึกษาพยาบาลแล้วค่ะ
วิชาเภสัชศาสตร์ ที่นอร์เวย์ ไม่นับหน่วยกิตให้ค่ะ และอื่นๆเช่น วิชาพละ วิชาดนตรี วิชาอังกฤษ วิจัย ชีวเคมี ค่อนข้างจะหลายวิชาเหมือนกันค่ะ ที่หน่วยงานที่นี่ไม่ได้รับรองหน่วยกิตให้เทียบเท่ากับนอร์เวย์ ซึ่งตรงนี้ แอดมิน ก็พอจะเข้าใจค่ะ เพราะบางวิชา ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับวิชาชีพพยาบาล
หากผู้สมัครที่ได้รับการศึกษาเทียบเท่ากับการเรียนพยาบาลที่นอร์เวย์ คุณจะได้รับการยืนยันว่าสามารถเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
          การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถทำได้โดยการอัปโหลดที่ Altinn เอกสารทั้งหมดต้องเป็นเอกสารสีที่สแกนจากเอกสารต้นฉบับค่ะ หมุนทุกด้านให้ถูกต้อง เอกสารหลายหน้าต้องจัดเก็บในเอกสารฉบับเดียวตามลำดับที่ถูกต้องด้วย เนื้อหาหรือ ข้อมูลในเอกสารจากสถาบันการศึกษาสำคัญอย่างมากนะคะ ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดี เช่น ระบุชั่วโมงการเรียนแต่ละวิชา การเรียนด้วยตัวเอง ระยะเวลาภาคปฏิบัติ แอดมินคิดว่า ขอโครงสร้างหลักสูตรแต่ละวิชากับอาจารย์ ที่สอนมาเลยจะดีมากค่ะ
        อย่างที่กล่าวมาแล้วขั้นต้นว่า กฎระเบียบเปลี่ยนใหม่ ทางSAK ได้กำหนดเพิ่มเติม เรื่อง ความสามารถทางด้านภาษาประเทศนี้ ใช้ภาษานอร์เวย์ในการสื่อสาร ยิ่งทำงานกับผู้สูงอายุด้วยแล้วภาษาสำคัญมากๆค่ะ แอดมินจะแนะนำเฉพาะ แนวทางที่เราใช้กันส่วนมากตอนนี้ คือ 

1.คุณจำเป็นต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษานอร์เวย์ที่ระดับ B2 ในระดับภาษาของ Council of Europe (CEFR) เพื่อขออนุมัติในนอร์เวย์ "การทดสอบภาษานอร์เวย์ระดับสูงขึ้น" หรือที่เรียกว่า Bergenstesten (พูดและเขียน) วัดทักษะทางภาษาในระดับ B2 (ระดับ "ผ่าน" เทียบเท่าระดับ B2) B2นี้ สอบทางvox ส่วน Bergenstest สอบกับ FU.

2.หรือ ในกรณีที่คุณ ไม่ได้สอบวัดระดับภาษาข้างต้นเพราะคุณเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมในนอร์เวย์ ก็สามารถยื่น เอกสารการการสอบในนอร์เวย์ในระดับ VG3 (393 ชั่วโมง)ค่ะ 

3.การสอบ trinn3ในวิชาภาษานอร์เวย์สำหรับนักเรียนต่างชาติ ได้เกรด C หรือดีกว่าค่ะ 

4.สำเร็จและผ่านการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 60 หน่วยกิตในด้านภาษานอร์เวย์และความรู้ของชุมชนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีเกรด C หรือดีกว่า
อ้างอิงจาก helsedirektoratet.no
Fagbrev prøve 
          ส่วนนี้ก็เป็นอีกข้อกำหนดใหม่ที่SAKต้องการนะคะ คือ ผู้ยื่นขอ ผ่านการสอบเรียกว่าFagbrev ซึ่งข้อมูลนี้ค่อนข้างใหม่สำหรับแอดมิน แต่ก็พอรู้ว่า มันน่าจะคือการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ การบริการสุขภาพ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสอบนั้น ทางSAKจะแจ้งให้แต่ละบุคคลทราบเป็นรายๆไปค่ะ แอดมินยังไม่ได้ข้อมูลจริงๆตรงนี้นะคะ ว่า ข้อสอบออกมาแบบไหน
นอกจากนี้ ผู้ยื่นขอต้องผ่าน หลักสูตร Nationale fag kurs สำหรับพยาบาลค่ะ หลักสูตรนี้ ณ ตอนนี้ ไม่ได้เปิดทุกมหาวิทยาลัยในนอร์เวย์นะคะ เมื่อสมัยแอดมินยื่นเรื่อง เปิดหลายที่ค่ะ และตัวแอดมินเอง โชคดี ได้ดำเนินการคอร์สนี้ ที่ Stavanger แถวบ้านพอดี 

        มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการหลักสูตรนี้ มีสองแห่ง ตามที่กรมสุขภาพกำหนด มี HIOA กับ Fu. (https://www.folkeuniversitetet.no/) รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เปิดหลักสูตร มีในlinkค่ะ หลักสูตรนี้ เรียนหลายเดือนนะคะ ไม่เหมือนสมัยแอดมิน สามอาทิตย์เอง ค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าเยอะมาก
หลักสูตรนี้ เรียนและสอบค่ะ สอบการคำนวณยา และข้อสอบทางการพยาบาลอื่นๆ
          ที่กล่าวมาข้างต้น ยังไม่หมดนะคะ ไหนจะมีเรื่องฝึกงานตามสถานสุขภาพต่างๆอีก ระยะเวลาและสถานที่ฝึกก็แตกต่างกันไปค่ะ บางคน สี่เดือน บางคน ห้าเดือน ในการฝึก จะต้องมี แอดมินขอเรียกพี่เลี้ยง แล้วกันนะคะ แต่จริงๆ พี่เลี้ยงนี่ก็คือ เพื่อนร่วมงานค่ะ คอยตามและคอยประเมินเราด้วย
          นี่เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะ ซึ่งอาจจะขาดไปบ้าง แต่ก็พอเดาแนวทางไปได้พอสมควร การที่หลายคน สอบถามมา อยากมาทำงานในนอร์เวย์ แอดมินอยากจะแนะนำว่า ถ้าไม่ได้แต่งงานกับคนนอร์เวย์ แล้วย้ายตามสามีมาอยู่ที่นี่ ถ้ามาด้วยวีซ่าอื่นๆ เช่นวีซ่าเรียนหนึ่งปี แล้วหางาน หรือวีซ่าทำงาน ก็จะยากพอสมควร เพราะด้วยปัจจัยที่หลายอย่างโดยเฉพาะภาษา คือ สิ่งแรกเลย ไม่มีนายจ้างคนไหนรับคนที่สื่อสารกับคนไข้ไม่ได้ เข้าทำงานนะคะ ณ ตอนนี้ ในโฆษณาประกาศรับสมัครพยาบาล ก็มีจะเรื่องภาษาเข้ามาเกี่ยวข้อง ว่า คุณ ต้องได้ภาษาระดับ ตั้งแต่ B1 \B2 เป็นต้นไป แล้วแต่สถานที่
เพราะฉะนั้น แอดมินไม่แนะนำให้มาด้วยวีซ่านักเรียน หรือวีซ่าทำงานค่ะ เพราะในความคิดส่วนตัวคือ น้อยมากๆที่จะได้งาน สมมติว่า คุณคิดจะมาด้วยวีซ่าทำงาน ก่อนมา คุณต้องหานายจ้างก่อน มีสัญญาจ้างเรียบร้อย แล้ว แอดมินขอถามกลับนะคะ ว่า ที่ทำงานไหน เขาจะรับ เพราะ คุณยังไม่ได้ภาษา ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ด่านแรก ก็ไม่ผ่านแล้วค่ะ ณ ตอนนี้ ย้อนกลับไปอ่านนะคะ ว่า กว่าจะได้ใบอนุญาต ต้องผ่านกี่ด่าน แล้วถ้าอยากมาด้วยวิธีอื่น ถ้าไม่ใช่วีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักเรียนหนึ่งปี ต้องทำอย่างไร ตรงนี้ก็ฝากๆไปพิจารณากันเอาเองนะคะ ทางแอดมินไม่สามารถช่วยได้จริงๆค่ะ
สถานการณ์ตอนนี้ คนประเทศนี้เองก็ตกงานค่ะ เนื่องจากภาวะพิษจากราคาน้ำมันตกต่ำ สถิติคนนอร์เวย์ไปสมัครเรียนพยาบาลมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ คนที่เคยทำงานเป็นวิศกรน้ำมัน ก็สมัครเรียนพยาบาลก็มีค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจากแอดมินกลุ่มพยาบาลไทยในนอร์เวย์ 
ที่สละเวลาเขียนข้อมูลขนาดนี้ค่ะ

          แอดมิน all about norway ไม่อยากให้ข้อมูลนี้ถูกลืม หายไป จนหลายคนต้องมาตั้งคำถามอีกบ่อยๆ ดังนั้น ข้อเอามาลงเก็บไว้ในนี้นะคะ เผื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ

2 comments: