Sunday, April 17, 2016

ช้อปปิ้งอย่างไร ให้ได้ภาษีคืน? ณ นอร์เวย์

การทำภาษีคืนนั้น 
ต้องทำภายใน 30 วันหลังจากซื้อสินค้า

1. เมื่อช้อปปิ้ง...มองหาสัญลักษณ์ Global Blue Tax free ตามหน้าร้าน หรือบนเคาร์เตอร์แคชเชียร์ (บางร้านไม่มีสัญลักษณ์บอก ก็ถามพนง.ขายเลยจ้า)

2. เมื่อชำระสินค้า ถามพนง.ขอแบบฟอร์มการคืนภาษี (ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบ - พกพาสปอร์ตไปช้อปปิ้งด้วย)

http://www.globalblue.com/

3. ที่สนามบิน ไปที่เคาร์เตอร์คืนภาษี โชว์แบบฟอร์มที่กรอกไว้แล้ว - พาสปอร์ต และแสดงสินค้านั้น สินค้าต้องอยู่ในหีบห่ออย่างสมบูรณ์ห้ามแกะใช้ก่อน (การทำเรื่องขอคืนภาษีได้ใน 30 วันหลังจากวันซื้อสินค้า)

https://avinor.no/flyplass/oslo/tjenester-og-fasiliteter/tax-refund/


ข้อควรรู้
- สินค้าต้องมีราคาขั้นต่ำ 315 kr. (VAT 25%)
- สินค้าเกี่ยวกับอาหาร ขั้นต่ำ 290 kr (VAT 15%)
- บริการคืนภาษีไม่สามารถใช้ได้สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตพำนักใน นอร์เวย์, สวีเดน, เดนมาร์กและฟินแลนด์
- เผื่อเวลาตอนทำเรื่องคืนภาษีที่สนามบินด้วย


ข้อมูลจาก http://www.globalblue.com/

No comments:

Post a Comment